Hainberg aneb jak úspěšně zničit "genius loci" místa

xxx

Hainberg aneb jak úspěšně zničit "genius loci" místa s důležitou (nenehraditelnou) historií Ašska