Cesty do přítomných okamžiků nekonečna...

"chystám pro vás vycházky za horninami, minerály a geologií Ašska - cesty do přítomných okamžiků nekonečna...!"

V cíli každé vycházky (možná i během ní) se bude vařit a ochutnávat čaj (i byliny). Cestou budeme sbírat různé kamení (horniny a minerály), obdivovat tvary terénu a pronikat do velmi vzdálené minulosti Ašska. Sledujte Kalendář akcí :-).

po_cem_slapes_domorodce_7.5.16_900_07

... geologické vzorky hornin - vrtná jádra z různých hloubek - hmatatelné pozůstatky z geologického průzkumu na uranové suroviny v devadesátých letech min. století - čerstvá ortorula a navětralý granit... (Nový Žďár, foto ZN, říjen 2016, sběr říjen 2016)

"Proč se zajímat o kameny?"

Vesmír a příroda jsou mocnější než člověk. Ač to příliš nepozorujeme, všude - v živé i neživé přírodě - to doslova vře. Všechny změny a přeměny, jež kdysi začaly - a v geologickém čase je počítáme na milióny, stovky miliónů a miliardy let - stále pokračují, bez ohledu na jakoukoliv formu života. Srovnáme-li věk Země se stoletým člověkem, pak jeho 4 dny života je to samé jako jeden milión let v životě Země. Sekunda - v počítání lidského bytí - je skoro tři roky v počítání života Země. Až uplyne minuta od " teď ", budeme pouze o minutu starší, ovšem než si tento krátký časový okamžik prožije naše Modrá planeta, bude jí to trvat ještě 180 let! Rozdíl mezi počítáním lidského času a času Země je zatraceně rozdílný. Nelehce porovnatelný a téměř nepochopitelný. Země si prostě žije podle svého a lidstvo jí pramálo zajímá! Ono tu totiž - za 180 let - již nemusí být.

"Jedině příroda ví, co chce, nikdy nežertuje, nikdy nedělá chyby, ... ty dělá jen člověk." Johan Wolfgang Goethe

po_cem_slapes_domorodce

... unikátní mikroskluptury (geomorfoskluptury) na výchozech porfyrického granitu (smrčinské žuly (1)) vzniklé působením slunečního záření, vody, mrazu, větru - tzv. exogenních faktorů - a gravitace... (okolí Hazlova; foto ZN, květen 2017)

"Vyznejte se - alespoň trochu - v historii i životě Země, na které žijeme a po které denně chodíme!"

Objevujte skryté krásy "neživého" života ve všech jeho formách. Možná se pak budete na svůj život dívat jinak. Budete vítat každý den s optimismem a radost ze života vás již nikdy neopustí...

sraz_1_2014_fb_assko_90

... minipřednáška o geologii Ašska se vzorky hornin a minerálů pro FB skupinu Ašsko... (Aš - Hotel Goethe, 2017)

"Rozmanitost kamenů je nezměrná, jejich krása nesmírná a což potom tajemství, které je uvnitř "neživého" zakleto!"

Kolem nás se povaluje, spousta kamení. Provází nás celý život (2). Větších kamenných útvarů (hor, skal, skalisek, výchozů atd.) si všimneme hned. Vidíme jejich tvar, velikost, nepřístupnost a obvykle je musíme obejít či se přes ně namáhavě lopotit. Po ostatních kamenech - těch menších - běžně šlapeme. Téměř je nevnímáme. Malé kamínky jsou zašpiněné, válí se po polích, a nejmenší tvoří půdu. O něco větší kameny na nás vykukují z cest a úvozů, moc se neskrývají a bývají porostlé mechem či jinou vegetací. Pěkně ohlazené kameny najdeme v potocích a říčkách, zaoblené balvany v korytech řek, většina jich stále někam putuje... aby se cestou zcela rozpadly a "zmizely". Všechny ty kameny vypadají tak trochu ztraceně. Ovšem jen zdánlivě - trpělivě totiž čekají až si je pořádně prohlédneme. Zkuste někdy takový kámen zvednout, rozpůlit úderem kladiva či omýt a pořádně prozkoumat. Uvidíte spoustu nových věcí - jednotlivé minerály, jejich uspořádání, lesk, lom, tvar, velikost... Udiví vás stavba kamene a jeho skutečná barva (původně skrytá pod zvětralým povrchem). A co pak, když se na čistý rozlomený kámen podíváme pořádnou lupou :-). S překvapením zjistíme, že jsme v jiném světě - ve světě přítomných okamžiků nekonečna(Z.N., Aš, 11.01.2018)

P4200430_zula_opracovan

... opracovaný blok granitu / smrčinské žuly (typ G 1 S - "selbská") - němý svědek zaniklé slávy lomů, kamenictví a šikovnosti kameníků na Ašsku... (Nový Žďár; foto ZN, červen 2018)

"Vemte svůj oblíbený čaj, vodu a přidejte se k putování!"

pokusíme se společně zbořit zajímavou myšlenku velkého básníka a přírodovědce J.W. Goetha: "Kameny jsou jako němí učitelé, co se od nich člověk naučí nelze sdělit."

geol_vychazka_13.10.13_

... mechem porostlý "balvan" složený z několik generací křemene - indikátor průběhu Českého křemenného valu, významné zlomové struktury protínající Ašsko... (jv. část "Skalek" v blízkosti Hazlova; foto z geologické vycházky Hazlov-Aš konané ke 40. výročí vzniku Horizont klubu Aš, 12.10.2012)

"ZAŽIJTE RADOST Z OBJEVování minulosti!"

Teilhard de Chardin - poteseni_ze_zkoumani

vychoz_cerstvych_ortorul_tezebna_u_kruhace_n.zdar_P4040008

"Teoretická i praktická Příprava NA Vycházky"

Na jednotlivých čajových degustacích (ašských čajových pohodách čili na "AČP" a občasných hranických čajových pohodách...) se budeme průběžně seznamovat s horninami a minerály Ašska a blízkého okolí. Kdo na degustace nechodí :-(, nevadí :-)! Vše potřebné ze doví přímo na vycházce... a navíc, spousta základních informací je k dispozici na webových stránkách o geologii Ašska a okolí (GeologieAsska.cz). Jednou ročně můžete vědomosti "dohonit" na speciální samostatné přednášce o geologii Ašska :-). Aktuální plán je následující:

"GeoVycházky - 1. ročník 2025"

xx. května 2025 - (sobota) - Aš a okolí - "1. geologická vycházka s čajem a bylinami"
xx. června 2025 - (sobota) - Aš a okolí - "2. geologická vycházka s čajem a bylinami"
xx. července 2025 - (sobota) - Aš a okolí - "3. geologická vycházka s čajem a bylinami"
xx. srpna 2025 - (sobota) - Aš a okolí - "4. geologická vycházka s čajem a bylinami"
xx. září 2025 - (sobota) - Aš a okolí - "5. geologická vycházka s čajem a bylinami"
xx. října 2025 - (sobota) - Aš a okolí - "6. geologická vycházka s čajem a bylinami"

"přednášky - geologie ašska"

xx. listopadu 2024 - Muzeum Hasičárna, 18:00 hod. - přednáška - Geologie Ašska v roce 2024 - 100 let od vydání publikace "Lehrbuch der GEOLOGIE" (4)
xx. listopadu 2025 - Muzeum Hasičárna, 18:00 ho
d. - přednáška - Geologie Ašska v roce 2025 - 93 let od vydání publikace "Geologie des Ascher Bezirkes" (3)

po-cem-slapes-domorodce-7.5.16-1170x4001

"Pro koho jsou vycházky určeny?"

Pro kohokoliv, kdo je schopen turistické chůze i v terénu, tj. mimo běžné cesty. Budeme se převážně pohybovat v okolí Aše a případně na místa zahájení (či z míst ukončení) dopravovat místní dopravou (autobus, vlak). Za děti odpovídají rodiče! S ohledem na terén nejsou trasy vhodné pro kočárky a osoby se špatnou pohyblivostí. Jako opora se mohou hodit turistické hole. Navštěvované lokality jsou svým způsobem jedinečné, budeme si je podrobně prohlížet a v žádném případě je nebudeme devastovat či ničit!

"čím se na vycházku vybavit?"

Na cestu budete potřebovat čerstvou vodu na čaj + šálek či malý hrnek a oblíbený čaj (vařič a konvičku má na starosti pořadatel). Pokud si budete cestou sbírat přírodniny (tj. kameny apod.), vybavte se sáčky a novinami na zabalení vzorkůBude se vám hodit i lehký batoh, obyčejné (střední) kladivo, lupa, tužka či fix, fotoaparát / nabitý mobil a tvrdší papír na poznámky... Samozřejmostí je vhodné (ideálně turistické) oblečení. Zejména dobré boty a více vrstev svršků, může se hodit i deštník nebo pláštěnka (vycházky se konají za každého počasí)!

POZOR! Nikdo nesmí zapomenout svačinu (včetně pití) pro sebe a pro organizátora :-)! POHOV!

P1010025_NepustilTea.cz

... červnová čajová degustace v ašském muzeu s přehlídkou skoro všech základních hornin ašského výběžku, konaná 25.06.2020 v zahradě muzea, v šálcích je japonský čaj Sinča Kabusé 2020... 
(Městské muzeum Aš - zámeček, zahrada; foto ZN)

"Nestíháte? - nevadí!"

Kdo některé vycházky nestihne, bude mít šanci v dalších letech, kdy budou geovýpravy - s různými obměnami a dle zájmu veřejnosti - opakovány, zároveň budou pokračovat přednášky s tematikou velmi živé "neživé přírody" :-). Sledujte Kalendář akcí!

"Chcete absolvovat soukromou GEOVYCHÁZKU nebo geovýlet?"

Jsem vám k dispozici - stačí se domluvit! Soukromá geovycházka může být dle scénáře geovycházek. Geovýlet je již větší geovýpravou a lze jej koncipovat různě, přepravovat se na kole, autem, veřejnou dopravou i pěšky. Geovýlet může obsáhnout podstatné věci z geologie Ašska či se jen zaměřit na některé lokality, může trvat i déle než jeden den, což umožní se vydat dál - mimo mikroregion Ašska. Záleží na konkrétním vašem zájmu!

P1010893_asska_cajova_p

... část geologické mapy "ašského výběžku" z roku 1932 - gymnazijní prof. geologie Emil Mottl... (mapová příloha knihy "Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského okresu z roku 1932, foto ZN)

"... nezapomeňte, že!"

"Čas plyne a je jedno, zda ležíme na gauči, sníme, či jsme právě v pohybu" Ovšem připustíme-li, že čas ve skutečnosti neexistuje (22), pak nemá co plynout :-). Ať je to jak je, přírodu to nezajímá. Žije si po svém. A nám nezbývá, než si jí dobře všímat. Pozorováním neživé přírody občas zjistíme, jak to pravděpodobně je a málokdy jak to bylo. Venkoncem to není důležité. Podstatné je, jak to vnímáme a prožíváme právě teď, dnes a denně a hlavně, co nám to opravdu dává!
A navíc, je všeobecně známo, že: "Čas věnovaný pití čaje a pozorování neživé přírody se do života nezapočítává."

P9210020_geo_vychazky_pismenkovy_pegmatit_hazlov_2021_09_19_b

... "písmenkový pegmatit" - detail křemenů vrostlých do živce (někdy je hornina označována jako "runit")... (Hazlovsko; foto ZN, září 2021, sběr září 2021)

"Geovycházky ašskem a STEZKY česko-bavorského geoparku"

"Oficiální" poznávací stezky geoparků jsou virtuálními trasami v oblasti Česko-bavorského geoparku, jež je třístranné neformální sdružení koordinované společnou pracovní skupinou. Zahrnuje Národní geopark EgeriaNárodní geopark GeoLoci a GEOPARK Bayern-Böhmen (více v článku o Území Česko-bavorského geoparku).


geopaky_a_geovychazky

Kromě "top" geologických zajímavostí stezek geoparků (5) existuje mnoho dalších geologických fenoménů - jevů, míst, procesů, událostí..., jež jsou často prolnuty antropogenní činností člověka (6). Vyskytují se všude kolem nás. mikroregionálního pohledu tak můžeme každý fenomén v krajině zkoumat jako jev, jež zahrnuje mnoho vrstev - hmatatelný zápis dávných geologických událostí v horninách, historii místa, viditelné stopy činnosti člověka a geologických činitelů (jako relativně blízké stopy minulosti (7)) a nepřehlédnutelnou živou současnost.

Geovycházky Ašskem (8) navazují na virtuální stezky geoparků (9). Vedou mikroregionem Ašska po skutečných cestách i divokým terénem (10). Prolínají se celým ašským výběžkem s přesahem do vnitrozemí Čech, do Bavorska a Saska. Mapují krajinu, jevy a často zapomenutá místa, o nichž se v průvodcích  nepíše...

Jednotlivé geovycházky lze zvládnout pěšky za několik hodin, delší pak v jednom dnu s využitím místní dopravy :-). Můžete je absolvovat sami nebo se účastnit komentovaných vycházek, kterých je každým rokem šest (11)

"malá ochutnávka toho, Co uvidíme..."

... stačí jít správným směrem, něco málo vědět, mít oči otevřené a vnímat dění kolem sebe, ... pak se divukrásné věci - běžně očím skryté - sami vynoří...

P_20190819_193634_1_p_g

... "skalní okénko pro trpaslíky" a útvary podobné "voštinám" - zajímavé mikroskulptury (geomorfoskulptury) na výchozu kvarcitických svorů jako důsledek dlouhodobého působení vody, větru, mrazu (a souvisejících chemických procesů) - tzv. exogenních faktorů a gravitace... (Ašsko; foto ZN, září 2019)

P1010061_prirodni_pamat

... vypreparované skalní útvary z několika generací křemene, patřící tzv. "Českému křemennému valu", jež je geologický útvar na významné zlomové struktuře protínající Ašsko a pokračující až za Tachov... ("Skalky" mezi Aší a Hazlovem; foto ZN, říjen 2019)

P_20190817_160022_1_p_s

... shluky a vyrostlice různých minerálů ve svorech... (okolí Dolních Pasek; foto ZN, červenec 2019)


P1010012_geologie_asska

... "barevný" vícegenerační "kataklastický" křemen (mylonit) ze zlomové poruchy (tzv. "ašského zlomu") - detail... ("Dolnopaseký les"; foto ZN, září 2020)

P1010025_NepustilTe (1)

... minerály hazlovských pegmatitů: krystaly křemene - mléčný, záhněda, náběh do křišťálu... (Hazlovsko; foto ZN, září 2020)

P_20201011_130057_geolo

... regionálně metamorfovaná hornina - amfibolit, starý lom za "Prechtel" mlýnem... (Dolnopasecko; foto ZN, září 2020, sběr září 2020); amfibolity vznikají za středních a vyšších metamorfních podmínek, přeměnou vyvřelých hornin a to různých bazaltů, gaber či tufů; vznikají v podmínkách tzv. amfibolitové facie (přibližně mezi teplotami 450 °C a 750 °C za tlaků 2 až 12 kbar); hlavními minerály jsou: amfibol, sodno-vápenatý živec a granát; chemické složení minerálů a zastoupení dalších horninotvorných minerálů závisí na podmínkách přeměny; vznik (metamorfóza / přeměna) je pravděpodobně variského stáří

120764660_3467892843253
... "Prechtel Mühle" na Bílém Halštrově - Dolní Paseky, historické foto - pravděpodobně před rokem 1940... (převzaté z FB Ašsko)

P_20201115_152535

... němí svědci třetihorního (neogenního) vulkanismu na Ašsku - balvany "čediče" (nefelinický bazanit)... (Dolnopasecko; foto ZN, 15.11.2020)

GeologieAsska.cz_tloust

... síla zvětralého povrchu "kůrky" - cca 3-4 mm - na úlomku z balvanu "čediče" (nefelinického bazanitu)... (Dolnopasecko; foto ZN, 15.11.2020, sběr 15.11.2020)

GeologieAsska.cz_bloky_

... velké bloky granitu uložené na místě, kam "geologicky" nepatří :-), dovozeno z Blatenska (ústní sdělení Ing. Malého)... (Dolnopasecko; poblíž kaple sv. Huberta a sv. Jiří, foto ZN, 15.11.2020)

GeologieAsska.cz_mikrot

... mikrotektonika ve svorech - mikrovrásy, krystaly granátu, v horní části obrázku část geologického kladívka... (Dolnopasecko; foto ZN, 15.11.2020)

GeologieAsska.cz_xx_tur

... krystaly turmalínu ve svoru, velikost kolem 10 mm... (Dolnopasecko; foto ZN, 15.11.2020, sběr listopad 2020)

P1010030_NepustilTea.cz

... hnědé železnaté granáty čili almandiny (19) (Fe3Al2(SiO4)3) jsou běžnou součástí svorů na Ašsku, lze je pozorovat jako vrostlé krystaly o velikosti několika milimetrů (výjimečně větší, až půl centimetru)... (Dolnopasecko - okolí přehrady; foto ZN, květen 2020, sběr srpen 2019)

P1010047_GeologieAsska.

... kontaktně metamorfovaná hornina - "erlan"; vidíme páskovanou texturu a minerály - kalcit/dolomit/wollastonit, živec (bílá barva), křemen (šedá barva), epidot (zelená barva), vesuvian-egeran (hnědá barva) a grosulár (granát světlejší hnědé barvy)... (Hazlovsko; foto ZN, září 2020, sběr srpen 2020)
Geognostischer Dank
„Haslau´s Gründe, felsensteile, viel besucht und viel benannt, seit der Forscherthät´ge Weile uns den Egerangenannt.“ J. W. Goethe, 1831
(Geognostické díky
„Hazlovských pozemků skalnaté části mnohými navštěvované a mnohými poznávané od těch chvil, kdy vědci byly egeranem nazvané.“ J. W. Goethe, 1831)

P10100_1

... příklad krystalů křemene v dutinách křemenných žil, jež protínají Ašsko na mnoha místech a vyplňují různé poruchy (zlomy) v zemské kůře; žluté náteky jsou sloučeniny železa a manganu; žilný křemen vznikl jinak než křemen tzv. "vypocený", formovaný přeměnou hornin (při vzniku pararul, svorů a fylitů) a posléze vyvětrávající v samostané - různě veliké - kusy, křemenné žíly jsou pravděpodobně mladší... (Aš; foto ZN, leden 2021, sběr 07/2020)

P1010015_Geo_Vychazky_granit_Fe_z_biotitu_b_01

... žlutavý povrch ašské žulové kostky zbarvený oxidy železa (20) - produktem větrání biotitu (tmavé slídy)... (dlažby a obrubníky v Aši, foto ZN, 26.9.2021)

P1010133_geologieasska_

... velké vyrostlice živce v porfyrické biotitické žule G1 (typ tzv. weißenstadtsko-marktleuthenský (12)), krystaly jsou "rozlomeny" v ploše štěpnosti kolmé na osu a-a (18) okolí Hazlova; foto ZN, květen 2021)...

P1010247_geologieasska_

... velké vyrostlice živce v porfyrické biotitické žule G1 (typ tzv. weißenstadtsko-marktleuthenský (12)), krystaly jsou "rozlomeny" v ploše štěpnosti kolmé na osu b-b´
(18) okolí Hazlova; foto ZN, květen 2021)...

P1010196_geologieasska_

... žíla pegmatitu v žule G1 (pravá mocnost kolem 15-17 cm)... (okolí Hazlova; foto ZN, květen 2021)

P1010200_geologieasska_

... detail žíly pegmatitu v žule G1, jež je tvořen převážně živcem, křemenem a velkými tabulkami světlé slídy (muskovit); délka "hlavy" geologického kladiva je 19 cm; porfyrická žula okolo žíly pegmatitu obsahuje pouze tmavou slídu (biotit)... (okolí Hazlova; foto ZN, květen 2021)

P1010125_geologieasska_

... stopy po ručním klínování - "kapsy" (13) v žulovém bloku jsou pozůstatkem nedokončené práce kameníků - snahy o rozpůlení velkého žulového kamene přímo v přírodě, v blízkosti komunikace... (okolí Hazlova; foto ZN, květen 2021)

P_20210623_083001_xenol

... drobný "xenolit" (21) porfyrické žuly v žule drobnozrnné - žulová kostka v dlažbě dlážděné komunikace... (u ašské radnice; foto ZN, červen 2021)

P9210022_geo_vychazky_zahneda-kremeny_hazlov_2021_09_19

... minerály pegmatitových žil - turmalín (černý) - nahoře vlevo, písmenkový pegmatit - nahoře vpravo, muskovit na křemenu - vlevo dole, část krystalu živce - vpravo dole... (Hazlovsko; foto ZN, září 2021, sběr září 2021)

P1010003_Geo_Vychazky_barva_je_pomocnym_znakem_b_01

... barvu hornin - zejména granitoidů -  lze považovat pouze za pomocný znak, důležitější je minerální složení zkoumané horniny... (ašská dlažba, Aš; foto ZN, srpen 2021)

P9210012_geo_vychazky_zahneda-kremeny_hazlov_2021_09_19

... minerály pegmatitových žil: krystaly křemene - mléčný, záhněda, náběh do křišťálu... (Hazlovsko; foto ZN, září 2021, sběr září 2021)

P1010553_NepustilTea.cz_lemongrass_black_tea_a_6

... třetihorní vulkanit - vyvřelá výlevná hornina "čedičového typu" (odborně = ol. melilitický nefelinit (sodalitit) až ol. nef.melilitit, ol. sodalitický melilitit = specifikace dle legendy geologické mapy ČR 1:50000), všimněte si silné zvětralé kůrky úlomku horniny... (Hazlovsko; foto ZN, říjen 2021, sběr květen 2021)

P1010575_GeoVychazky.cz_pararula_a_01

... přeměněná hornina - "dvojslídná" ortorula prevariského (prvohorního) stáří, středně až hrubě zrnitá, často nevýrazně "okatá" má podobné složení jako žula (křemen, živce, slídy) avšak zcela jinou stavbu (strukturu a texturu); na obrázku je navětralá hornina zbarvená oxidy železa, (šedá barva=křemen, bílá barva=živec, černá barva=slída biotit, lesklá místa=slída muskovit), hornina je navětralá (prvohory - spodní paleozoikum; stáří původních granitoidních hornin, ze kterých ortoruly vznikly je nejasné, pravděpodobně se jednalo o nevýrazně porfyrické žuly), (Nový Žďár; foto ZN, říjen 2021, sběr květen 2020)

(obrázek v přípravě - ortorula "typ 2")

... přeměněná hornina - "muskovitická až biotit muskovitická" ortorula prevariského (prvohorního) stáří, drobnozrnná až středně zrnitá, má podobné složení jako žula (křemen, živce, slídy) avšak zcela jinou stavbu (strukturu a texturu); na obrázku je ... (spodní paleozoikum; stáří původních granitoidních hornin, ze kterých ortoruly vznikly je nejasné, pravděpodobně se jednalo o kyselá magmata (nějaký typ granitů?), (Mokřiny; foto ZN, říjen 2021, sběr květen 2020)

(obrázek v přípravě - ortorula "typ 3")

... přeměněná hornina - "muskovitická až dvojslídná" ortorula prevariského (prvohorního) stáří, drobnozrnná, má podobné složení jako žula (křemen, živce, slídy) avšak zcela jinou stavbu (strukturu a texturu); na obrázku je ... (prvohory - spodní paleozoikum; stáří původních hornin, ze kterých ortoruly vznikly je nejasné, pravděpodobně se jednalo o granit nebo metamorfit), (Výhledy; foto ZN, říjen 2021, sběr květen 2020)

P1010445_GeoVychazky.cz_Assko_a_okoli_a_01

... osamocený sněhobílý balvan křemene působí v tmavém smrkovém lese jako zjevení a zdálky evokuje kus ledu... (Dolnopasecko; foto ZN, listopad 2021)

P1010010_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_a_01

... aplity (resp. aplitické žuly či granitové aplity) tvoří pravé nebo ložní žíly pronikající staršími horninami podél puklin (nebo vrstevních spár) a mají charakter tenkých deskovitých těles (14), primárně jsou vázány na granity; krystalizace magmatu - proniklého do volných prostor rozevřených puklin - probíhala rychle a výsledná stejnoměrně zrnitá hornina je tak zpravidla mnohem jemnozrnější (zde zrna kolem 1 mm (15)), než okolí; aplit má světlou barvu a podobné složení jako granit, minerály při jeho vzniku krystalovaly "současně" (!); v tomto konkrétním případě je to živec (16) a křemen, v malém množství slída (muskovit a biotit); bílá zrna živců jsou hypidiomorfně omezena, zrna křemene (hnědě zabarvená až čirá) jsou omezena alotriomorfně (17); na vzorku vlevo je patrna hrubá struktura granitu v okolí aplitové žíly; žluto-rezaté zabarvení pravého vzorku je způsobeno oxidy železa; tmavá část vzorku (zcela vpravo) je vzhled zvětralého povrchu horniny... (Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

P1010130_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_krizeni_zil_aplitu_a_01_1

... situace v terénu - křížení žil granitových aplitů - nahoře vidíme pěkně vypreparovanou tenkou žílu "jednoduchého" aplitu, v pravé části se tato žíla kříží s tlustší zonální žílou aplitu; žíly vznikly v otevřených puklinách horninového masivu porfyrického granitu (= veškerá okolní hornina kolem žil)... (Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

P1010139_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_jednoducha_zila_aplitu_detail_a_01

... detail vypreparované tenké žíly "jednoduchého" aplitu... (Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

P1010135_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_zila_zonalniho_aplitu_a_01

... detail tlustší žíly granitového aplitu se zonálním vývojem; jde o tzv. pravou žílu, jež proráží porfyrický biotitický granit (typ G1), resp. tvoří výplň kdysi otevřené pukliny... (Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

P1010138_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_krizeni_zil_aplitu_detail_a_01

... detail křížení aplitových žil (naznačeno čarami)... (Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

P1010150_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_jednoducha_zila_aplitu_detail_a_01

... detail tenké žíly "jednoduchého" aplitu... (Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

P1010279_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_velke_vyrostlice_zivcu_a_01

... "nahloučení" velkých krystalů živce (perthit = mikroklin+albit) v porfyrickém granitu (typ G 1), délka idiomorfně omezeného krystalu (nahoře vpravo) je více jak 7 cm... (Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

P1010272_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_zvetravani_granitu_a_01

... detail zajímavého větrání porfyrické žuly... (Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

P1010013_geologie_asska

... "barevný" vícegenerační "kataklastický" křemen (mylonit) ze zlomové poruchy (tzv. "ašského zlomu") - detail... ("Dolnopaseký les"; foto ZN, září 2020)

"POZNÁMKY..."

(1) porfyrická biotitická žula "weißenstadtsko-marktleuthenská" - starší intruzivní komplex Smrčin  ("G1", celkem cca 180 km2, většina je na území SRN)
(2) ... a leckomu bude kámen ležet nad hlavou až do skonání věků!
(3) Emil Mottl, Geologie des Ascher Bezirkes, 1932 (Geologie ašského okresu)
(4) Emil Mottl (Professor am Staatsrealgymnasium in Asch), Lehrbuch der GEOLOGIE fur die oberste Klasse der Gymnasien, Realgymnasien u. Reformrealgymnasien, 1924
(5) ty se dotýkají Ašska jen okrajově -.poznávací geotrasou "Hazlov-U Cihelny - Goethova skalka a Goethův kámen"
(6) ... a často cestami, jež nemají turistické ani jiná značení, ... a občas místy, kde cesty byly a dnes již nejsou
(7) virtuální poznávací stezky geoparků jsou přehledně zpracovány v aplikaci dohaje.cz a je k nim vydána řada publikací
(8) trasy geovycházek Ašskem jsou na tomto webu a můžete je poznávat i samostatně (bez průvodce) na základě komentovaných "geovycházkových map" (č 1 - 6); lehce přípravným kurzem jsou: Ašská čajová pohoda, Hranická čajová pohoda a samostatná série přednášek o geologii Ašska, zahrnující i výstavky hornin a minerálů
(9) antropogenní - ("něco") způsobené, vznikající či vzniklé činností člověka - různé zásahy do krajinné sféry, např. pozůstatky důlní činnosti, cesty apod.
(10) meziročně se mohou trasy mírně lišit, průvodcem jsou mapy geovycházek
(11) především viditelné následky působení "geologických sil" (vnitřních i vnějších) promítajících se do reliéfu krajiny (geomorfologie)
(12) dle Richtera a Stettnera (1979) a Vejnara (1960)
(13) též "zádlaby či "žabky" (jejichž tvar se do hloubky vyostří - pro zatloukání dubových či kovových klínů, jež působí tlakem do stran a rozlomí blok hornin)
(14) aplit tvoří poměrně slabé žíly uvnitř granitů, často pospolu s pegmatity, do nichž může přecházet; většina aplitů vzniká z reziduí unikajících z tuhnoucích granitů (obsahují-li roztoky těkavé látky, vzniká pegmatit, v opačném případě aplit); existují též aplity jiného složení (např. syenitový nebo dioritový)
(15) zrna do 2 mm = aplit, zrna nad 2 mm = pegmatit (J. Zimák: Petrografie magmatitů, katedra geologie PřF UP Olomouc, říjen 2005, str. 31) 
(16) cca mikroklin + kyselý plagioklas (oligoklas)?
(17) struktura aplitů je obvykle panalotriomorfní (synonymum "aplitická") = hornina je složena z alotriomorfních zrn (minerály nemají vlastní krystalové tvary), jež krystalovaly "současně" s přechodem do hypidiomorfně zrnité struktury (zrna jsou částečně omezena krystalovými plochami)
(18) živce jsou dokonale štěpné ve dvou - na sebe skoro kolmých - rovinách (plochy {001} a {010}), lom je nerovný až lasturnatý, čerstvé štěpné plochy jsou skelného lesku
(19) almandin je jeden z nejběžnějších granátů. Jeho vzorec je Fe2+3Al2(SiO4)3. Jméno se vztahuje k lokalitě a starověké brusírně drahokamů Alabanda v Turecku, kde tento minerál nejen těžili, ale i zpracovávali. Toto jméno ustanovil roku 1546 Georgius Agricola. Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 7 až 7,5, krystaly dokonale vyvinuté, hustota 4.313 g/cm³, štěpnost chybí, lom lasturnatý. Optické vlastnosti: Barva od tmavě fialově hnědočervené až po sytě červenou. Lesk skelný, průhlednost: průhledný, průsvitný, vryp bílý. Chemické vlastnosti: Složení: Fe 33,66 %, Al 10,84 %, Si 16,93 %, O 38,57 %, s příměsí manganu a hořčíku. Je rozpustný v HF, není radioaktivní. (zdroj: wikipedie)
(20) železo uvolněné při rozkladu biotitu vytváří silně okysličenou formu Fe2O3 a barví horninu do odstínů hnědo-oranžových barev; vznikající kyslíkaté vodní roztoky železa pronikají podél hranic zrn, otevřených štěpných ploch nerostů a podél mikrotrhlinek
(21) okraje vnořeného útržku o velikosti dlaně - pravděpodobně dříve vykrystalizované horniny - se zdají mírně natavenými, tj. nevidíme příliš ostrý přechod, xenolit je tvořen velkými bílými krystaly živce, šedým křemenem a černým turmalínem
(22)  Chronos, Kairos a Přítomnost; přednáška prof. Petra Kulhánka v iQCAFÉ - Čas v nás i kolem nás; ... zdá se, že čas je konstrukt čistě lidský - "dohodnutý", vědecky pak dosud nedefinovaný a zřejmě v našem hmotném světě (kde platí teorie relativity) "emergentní", tzn. vynořený z kvantových procesů na nejzákladnější úrovni mikrosvěta, ... tam totiž čas neexistuje, neboť ho tam není potřeba :-)

"MRKNĚTE NA..."

Utajený geopark Egeria -– 600 milionů let před očima
Česko-bavorský geopark - 1. díl
Česko-bavorský geopark - 2. díl

Krajina v proměnách