Poznejte velmi "živou" neživou přírodu Ašska a okolí!

"CHYSTÁM PRO VÁS VYCHÁZKY ZA HORNINAMI, MINERÁLY A GEOLOGIÍ AŠSKA - CESTY DO PŘÍTOMNÝCH OKAMŽIKŮ NEKONEČNA...!"

V cíli každé vycházky (možná i během ní) se bude vařit a ochutnávat čaj (i byliny). Cestou budeme sbírat různé kamení (horniny a minerály), obdivovat tvary terénu a pronikat do velmi vzdálené minulosti Ašska. Sledujte Kalendář akcí :-), podívejte se, o čem vycházky budou a co obsáhnou jednotlivé trasy vycházek.

vychoz_cerstvych_ortorul_tezebna_u_kruhace_n.zdar_P4040008

"PŘIJĎTE SE OBČAS TROCHU VZDĚLAT A S DOBRÝM ŠÁLKEM ČAJE POZNAT I NĚKTEROU AŠSKOU HORNINU ČI MINERÁL...!"

pokusíme se společně zbořit zajímavou myšlenku velkého mistra:
"Kameny jsou jako němí učitelé, co se od nich člověk naučí nelze sdělit."
Johann Wolfgang Goethe

ACP_na_sirku

"ZKOUMÁNÍ NEŽIVÉ PŘÍRODY A PITÍ ČAJŮ SE DO ŽIVOTA NEZAPOČÍTÁVÁ!"

a jak jak praví Miroslav Horníček (knize "Chvála pohybu"):  "Čas plyne, je jedno, jestli ležíme na gauči či sníme v altánku, čas plyne..."

Ovšem připustíme-li, že čas neexistuje (je to konstrukt čistě lidský, vědecký, dohodnutý...) , pak nemá co plynout. Ale v případě, že by opravdu plynul (a je jedno zda tam nebo zpět), je potřeba se usilovně a vědomě věnovat pití čaje a pozorování neživé přírody.

P1010025_NepustilTea.cz

"PROČ SE ZAJÍMAT O KAMENy?"

Vesmír a příroda jsou mocnější než člověk. Ač to příliš nepozorujeme, všude - v živé i neživé přírodě - to doslova vře. Všechny změny a přeměny, jež kdysi začaly - a v geologickém čase je počítáme na milióny, stovky miliónů a miliardy let - stále pokračují, bez ohledu na jakoukoliv formu života. Srovnáme-li věk Země se stoletým člověkem, pak jeho 4 dny života je to samé jako jeden milión let v životě Země. Sekunda - v počítání lidského bytí - je skoro tři roky v počítání života Země. Až uplyne minuta od " teď ", budeme pouze o minutu starší, ovšem než si tento krátký časový okamžik prožije naše Modrá planeta, bude jí to trvat ještě 180 let! Rozdíl mezi počítáním lidského času a času Země je zatraceně rozdílný. Nelehce porovnatelný a téměř nepochopitelný. Země si prostě žije podle svého a lidstvo jí pramálo zajímá! Ono tu totiž - za 180 let - již nemusí být.

"Geovycházky ašskem a STEZKY česko-bavorského geoparku"

"Oficiální poznávací stezky geoparků" jsou virtuálními trasami v oblasti Česko-bavorského geoparku, jež je třístranné neformální sdružení koordinované společnou pracovní skupinou. Zahrnuje Národní geopark EgeriaNárodní geopark GeoLoci a GEOPARK Bayern-Böhmen (více v článku o Území Česko-bavorského geoparku).


geopaky_a_geovychazky
Kromě "top" geologických zajímavostí stezek geoparků existuje mnoho dalších geologických fenoménů - jevů, míst, procesů, událostí..., jež jsou často prolnuty antropogenní činností člověka. Vyskytují se všude kolem nás. Z mikroregionálního pohledu tak můžeme každý fenomén v krajině zkoumat jako jev mající mnoho vrstev. Jedná se (mj.) o hmatatelný zápis dávných geologických událostí v horninách, historii místa, viditelné stopy činnosti člověka a geologických činitelů (jako relativně blízké stopy minulosti) a nepřehlédnutelnou živou současnost, jež predikuje budoucnost...

Geovycházky Ašskem navazují na virtuální stezky geoparků. Vedou divokým terénem mikroregionu Ašska i po skutečných, velmi starých cestách. Prolínají se celým ašským výběžkem s přesahem do vnitrozemí Čech, do Bavorska a Saska. Mapují krajinu, jevy a místa, o nichž se v průvodcích nepíše...

Jednotlivé geovycházky lze zvládnout pěšky za několik hodin, delší pak v jednom dnu s využitím místní dopravy :-). Můžete je absolvovat sami nebo se účastnit komentovaných vycházek, kterých je každým rokem šest. Vše podstatné o jevech, se kterými se setkáte najdete v blogu na webu: GeologieAsska.cz.

STRÁNKY JSOU webarchivovány!

Webové stránky www.GeoVychazky.cz byly Národní knihovnou České republiky zařazeny mezi výběrové české webové zdroje určené k pravidelné a dlouhodobé archivaci webu s cílem jejich uchování pro budoucí historické a výzkumné účely. Znamená to pro ně jistotu, že jejich obsah bude 2 x ročně archivován, zůstane uchován v rámci fondu Národní knihovny České republiky a je veřejně dostupný z Referenčního centra (Klementinum) i webových stránek Webarchiv.cz (licence viz níže). Obsah tedy nebude zapomenut :-). Stránky se tak mohou prezentovat certifikátem:

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

"VÝZVA"

Pokud byste chtěli podpořit (jakýmkoliv způsobem) projekt GeologieAsska.cz a GeoVychazky.cz, budu rád! Oba projekty vznikají jako hold opomíjené neživé části ašské přírody, jež si zaslouží stejnou pozornost jako ta živá.
Dejte o sobě vědět! Do zahájení geovycházek je nejlepší podporou (mj.) aktivní účast na Ašských (a hranických) čajových pohodách a podpora účastí na přednášce o geologii Ašska.


Toto dílo podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0