přednášky o geologii Ašska

 

pojďme se společně ponořit do hluboké minulosti neživé přírody Ašska, poznat její současnost a zjistit, co by mohlo být v budoucnosti - zábavné vzdělávání pro školy a širokou ašskou veřejnost při kterém se nudit nebudete

Dostupnost Zvolte variantu Skladem Skladem
Varianta
2 000 Kč    
Kategorie geol. potřeby
 

Že se kolem nás vše mění, známe z živé přírody. V přírodě neživé tolik změn nepozorujeme, ačkoliv probíhají neustále, celkem rychle a již od nepaměti! Podíváme se, jakou geologickou historii má náš Ašský výběžek, co důležitého se pravděpodobně stalo a jaké důkazy o tom máme. Seznámíme se s místními horninami, minerály a některými geologickými jevy, které neznají hranic. Uděláme si lehký soutěžní kvíz o ceny a ukážeme spoustu nápadů na samostatné poznávání „velmi živého“ neživého Ašska a okolí.

Motto:

"Vesmír a příroda jsou mocnější než člověk. Ač to příliš nepozorujeme, všude - v živé i neživé přírodě - to doslova vře. Všechny změny a přeměny, jež kdysi začaly - a v geologickém čase je počítáme na milióny, stovky miliónů a miliardy let - stále pokračují, bez ohledu na jakoukoliv formu života. Srovnáme-li věk Země se stoletým člověkem, pak jeho 4 dny života je to samé jako jeden milión let v životě Země. Sekunda - v počítání lidského bytí - je skoro tři roky v počítání života Země. Až uplyne minuta od " teď ", budeme pouze o minutu starší, ovšem než si tento krátký časový okamžik prožije naše Modrá planeta, bude jí to trvat ještě 180 let! Rozdíl mezi počítáním lidského času a času Země je zatraceně rozdílný. Nelehce porovnatelný a téměř nepochopitelný. Země si prostě žije podle svého a lidstvo jí pramálo zajímá! Ono tu totiž - za 180 let - již nemusí být."

Pořad pro školy
- vyšší ročníky ZŠ, nižší a vyšší ročníky SŠ - "edukativní náplň" - rozsah 1 hodina
- pořad je navázán na aktuální rámcové vzdělávací programy (1)
- pořad je nutno objednat s dostatečným předstihem (nutno uvést: název školy, ročník, počet žáků, preferovaný termín a kontakt)
- podmínky realizace jsou vždy předem sjednány

Pořad pro veřejnost
- široká veřejnost či předem definované skupiny zájemců - "edukativní náplň" - rozsah 2 hodiny
- dle zájmu může být zařazena krátká geovycházka (trasa: muzeum-goethův pomník-park historie)
- pořad je nutno objednat s dostatečným předstihem (pro stanovení místa konání a zejména termínu)
- podmínky realizace jsou vždy předem sjednány

Součástí pořadu je promítání, výstavka ašských hornin a minerálů, slepá geologická mapa Ašska pro kvíz a ukázka geologických potřeb (geologická mapa, geologické kladivo, geologický kompas, geologická lupa, vybraná geologická literatura).

LEGENDA

(1) ... a klasickou školní výuku doplňuje o prvky objektového vyučování, kritické myšlení a ryze regionální charakter předmětu edukace