Blog

Cesty do přítomných okamžiků nekonečna...

"chystám pro vás vycházky za horninami, minerály a geologií Ašska - cesty do přítomných okamžiků nekonečna...!" V cíli každé vycházky (možná i během ní) se bude vařit a ochutnávat...

Geologická mapa

"Geologická mapa je zmenšený a zevšeobecněný obraz geologické stavby většího či menšího území." (1) Jako všechny mapy má i geologická mapa měřítko, které určuje, kolik centimetrů skutečných (v krajin...

Ortorula - "typ 1" - dvojslídná

("... to se vezme pěkně stará žula, ideálně porfyrická, k tomu extra vysoký usměrněný tlak, potřebná teplota a vše se nechá několik miliónů let, jen tak, ať se to samo přehňácá a uspořádá, zvlášť se t...

Odkazy

Odkazy, jež se mohou hodit (zejména on-line studijní materiály, jež jsou dostupné kdykoliv a odkudkoliv :-) Petrologie Petrologie (Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická ...

Křemenné žíly

text v přípravě ... detail dutiny v křemenné žíle (z ortoruly "typ 1") s krystaly křemene 5-6 mm (křišťál), zbarveno oxidy železa...(Nový Žďár; foto ZN, březen 2022, sběr 13. března 2022) ... kř...

Ortorula - "typ 2"

(obrázek v přípravě - ortorula "typ 2") ... přeměněná hornina - "muskovitická až biotit muskovitická" ortorula prevariského (prvohorního (2)) stáří, drobnozrnná až středně zrnitá,...

Ortorula - "typ 3"

(obrázek v přípravě - ortorula "typ 3") ... přeměněná hornina - "muskovitická až dvojslídná" ortorula prevariského (prvohorního (3)) stáří, drobnozrnná, má podobné složení ja...

Malý (geologický) slovník

Odborným termínům se někdy vyhnout nedá a potřebují vysvětlení... :-) ("vše řazeno dle abecedy") další - základní informace - hledejte v Encyklopedii geologie prof. Jana Petránka (1) (částečně k dis...

Pegmatitové žíly v granitech

(... žíly, jež vznikaly z fluid (1) kolujících v granitech při jeho tuhnutí, nebo po utuhnutí) ("... máš-li nějaké otevřené pukliny v chladnoucích žulových plutonech, nech do nich proniknout flu...

Granit - typ G 1

porfyrický biotitický granit (žula) (xxx) ("... text v přípravě..." ) text v přípravě (1) ..... ... "nahloučení" velkých krystalů živce (perthit - mikroklin x albit) v porfyrickém granit...

Aplitové žíly v granitech

(... ŽÍLY, JEŽ VZNIKALY PO UTUHNUTÍ ŽULOVĚHO MASÍVU - NATLAČENÍM ZBYTKOVÉ TAVENINY DO ROZEVŘENÝCH PUKLIN APOD.) ("... text v přípravě..." ) text v přípravě (1) ... ... aplity (resp. aplit...

Hydrogeologie Ašska

Hydrogeologie Ašska a Chebska - výstup projektu Geoplasma-CE - dostupný on-line "Hydrogeologická data v oblasti Ašska a Chebska získaná nebo zpracovaná v průběhu řešení projektu Geoplasma-CE v lete...

Amfibolit

("... to se vezme nějaká hornina bazaltového složení, například "čedič", přidá se více tepla a tlaku - podobně jako u svorů - aby se vše pěkně přeměnilo..." ) metamorfované horniny amfibolitového slo...

Krajinná sféra

"... málokdo z nás si uvědomuje prostou věc - prvoplánově je tu příroda (pro nás trochu uchopitelná pouze v tzv. krajinné sféře, v zanedbatelném časovém rozpětí) a pak až člověk. Všichni jsme tu ...

Literatura a jiné zdroje informací

aneb co mám v příruční knihovně a v databázi odkazů 1. J.PETRÁNEK a kol., xxxx: Encyklopedie geologie. -  (část je dostupná on-line)(Nejnovější geologická encyklopedie doplňuje a aktualizuje kni...

Stránka 1 z 1 - 17 položek celkem