Geologie Ašska a okolí - přednáška s promítáním a reáliemi 2024

po-cem-slapes-domorodce-7.5.16-1170x4001

Název: 
Geologie Ašska 2024

(přednáška ke stoletému výročí vydání učebnice geologie Emila Mottla, gymnazijního profesora v Aši)
(přípravná přednáška k 1. ročníku geologických vycházek v roce 2025 (viz GeoVychazky.cz)

Objevujte skryté krásy "neživého" života ve všech jeho formách. Možná se pak budete na svůj život dívat jinak. Budete vítat každý den s optimismem a radost ze života vás již nikdy neopustí. Vyznejte se - alespoň trochu - v historii i životě Země (a země), po které denně chodíme! Na přednášce s promítáním a vzorky hornin i minerálů se seznámíme s geologickými poměry Ašska a povíme si, co se změnilo od dob, kdy vydával své geologické knihy profesor ašského gymnázia Emil Mottl.

Obsah:
projekce s výkladem + hmatatelnými reáliemi (horniny a minerály Ašska, geologické mapy, literatura apod.)

Konání:
Muzeum - "hasičárna" (Muzeum Aš)

Termín:
xx.11.2024, 18:00 hod.

Délka:
celkem cca 1,5 hod.
(ucelený výklad s projekcí - cca 1hod.)
(komentář k reáliím - včetně jejich důkladné prohlídky - cca 0,5 hod., ... i déle, resp. dle zájmu účastníků)