Geologická vycházka - trasa č. 5

text v přípravě   

GEOTRASA 5  - "OD EGERANU, PŘES KŘEMEN AŽ DO ORTORUL"
... projdeme si část Hazlovska a Ašska - začneme u světoznámého výskytu vesuvianu (Egeran) "U cihelny", projdeme si část Ašského křemenného valu, podíváme se na výskyt zajímavé třetihorní vyvřeliny a pak se přesuneme přes žuly k ortorulám v Mokřinách; čaj budeme vařit na nejpříhodnějším místě, podle únavy a žízně :-)...
... délka trasy x  km...
... časová náročnost x hodin...
... místo startu vycházky: xxx...
... místo cíle vycházky: xxx...
... uvidíme ...
... možnost občerstvení po cestě: ...
... čajování: ...
doplňující informace k trase: ...
s čím se předem seznámit?