Geologická vycházka - trasa č. 2

text v přípravě   

GEOTRASA 2  - "ZE SVORŮ KE KVARCITŮM A ZPĚT"
... projdeme si část Ašska - začneme pod vrchem Háj, seznámíme se s metadrobou, svory a zajímavými geomorfologickými fenomény, nemineme staré težby (svorů, kvarcitických svorů), doputujeme na skalní útvary v Podhradí, popojdeme do studáneckých fylitů a po průzkumu lomů v kvarcitech se podíváme na najzazší část Ašského křemenného valu v blízkosti Černého Luhu, pak dáme pivo v krásenské Sokolovně; čaj budeme vařit na nejpříhodnějším místě, podle únavy a žízně :-)...
... délka trasy x  km...
... časová náročnost x hodin...
... místo startu vycházky: xxx...
... místo cíle vycházky: xxx...
... uvidíme ...
... možnost občerstvení po cestě: ...
... čajování: ...
doplňující informace k trase: ...
s čím se předem seznámit?