Geologická vycházka - trasa č. 3

text v přípravě   

GEOTRASA 3  - "OD PRAMENE K PRAMENI A JEŠTĚ DÁL"
... projdeme si část Ašska - začneme u minerálního pramene v Doubravě, zastavíme se v doubravské papírně, podíváme se na dobývání kvarcitických svorů a amfibolitu, ochutnáme dolnopaseckou minerálku, seznámíme se s pararulami, svorovými rulami a průzkumem ložiska Li-Sn rud nad Vernéřovem, přes třetihorní výlevy čedičů doputujeme až k zapomenuté dobývce mramorů, odvážlivci se pak samostatně vydají k prameni Bílého Halštrova a přes Nebesa zpět do Aše... (trasou toho uvidíme mnohem víc, což bude pro každého účastníka příjemným překvapením; čaj uvaříme na nejvíce příhodném místě :-)...
... délka trasy x  km...
... časová náročnost x hodin...
... místo startu vycházky: xxx...
... místo cíle vycházky: xxx...
... uvidíme ...
... možnost občerstvení po cestě: ...
... čajování: ...
doplňující informace k trase: ...
s čím se předem seznámit?