Geologie Ašska 2024 - přednáška ke stoletému výročí knihy „Lehrbuch der Geologie“

... na interaktivní přednášce se seznámíme s geologickými poměry Ašska a povíme si, co se stalo od dob, kdy psal knihy o geologii profesor ašského německého gymnázia Emil Mottl...

Motto:
„Objevujte skryté krásy "neživého" života ve všech jeho formách. Možná se pak budete na svůj život dívat jinak. Budete vítat každý den s optimismem a radost ze života vás již nikdy neopustí. Vyznejte se - alespoň trochu - v historii i životě Země (a země), po které denně chodíme!“

Obsah:
- přednáška formou projekce ke stoletému výročí vydání učebnice („Lehrbuch der Geologie“) Emila Mottla
- informace k 1. ročníku geologických vycházek v roce 2025 (viz GeoVychazky.cz)
- výstavka aktuální sbírky hornin a minerálů Ašska
- interaktivní geologická mapa Ašska (kvíz o ceny)
- ukázka geologických potřeb
- ukázka vybrané literatury
- tipy na zdroje informací

Délka:
- 1 až 1,5 hodiny (s rezervou 0,5 hodiny)

Termín:
xx. yy. 2024, 17:00 hod.

Místo konání:
Muzeum - "hasičárna" (Muzeum Aš)

Vstupné: 0 Kč

Důležitá poznámka:
pokud bude vhodné počasí, účastníci projeví zájem a dohodnou se na termínu, uskuteční se – v návaznosti na přednášku – cca hodinová mikro-geovycházka s předpokládanou trasou:
muzeum - zámeček (zahrada)-Památník J. W. Goetha-část parku historie-Pomník Dr. Martina Luthera-parkoviště Města Aš a okolí

Vize:
záměrem je realizovat přednášku každoročně jako setkání zájemců o geologii Ašska a okolí s obsahem:
- novinky z geologie (nejen Ašska) aneb co se stalo a ještě se neprobíralo
- vyhodnocení poznatků z realizovaných geovycházek a geologických okénke v AČP (3)
- „lehce opakovací příprava na geovycházky nadcházejícího roku“
- přeshraniční spolupráce (minipřednášky, exkurze atd.)
- provázání s "Ašskou geologickou zahradou a "Ašskou geologickou expozicí"
- vstupy pozvaných hostů s mikropřednáškami souvisejícími s geologií
- založení „spolku přátel geologie Ašska" (5), resp. "spolku přátel "AGZ" (1) a "AGE" (2)

LEGENDA

(1) "AGZ" = Ašská geologická zahrada
(2) "AGE" = Ašská geologická expozice
(4) viz "Ašská čajová pohoda" - aktivita probíhající celý rok
(3)  viz GeoVychazky.cz - aktivita probíhající celý rok
(5) spolupráce s muzeem při přípravě dalších akcí a přednášek s geologickou tematikou (zemětřesení na Ašsku, svět hornin aj.)

Další přednášky s geologickou tematikou

pro školy, skupiny zájemců o neživou přírodu a veřejnost - viz  "Přednášky o geologii Ašska"